Reference

Naše storitve izvajamo po celotni Sloveniji in izven meja, katere zajemajo več sto stanovanjskih hiš in objektov. Med večje referenčne objekte spadajo:

Mirni zaliv- 34 stanovanj Slovenska Bistrica 2007

Optima2- 40 stanovanj Slovneska Bistrica leto 2009

mirni zaliv   optima2